eventsoja

Events in Kiribati

Looking for activities, events, parties, festivals... near you in Kiribati ? Eventsoja brings your news about the best events in Kiribati ordered by cities and places! And most of those events are free!

Events in Kiribati by city

Find events in Kiribati major cities like: Tarawa - Betio - All cities

Upcoming events in Kiribati

Jahboy Reggae LIVE Show at DJ marina - popular songs eg 'Love Yourself' and many many more...
Tarawa August 26, 2017, 8:00 pm
Jahboy Reggae LIVE Show at DJ marina - popular songs eg 'Love Yourself' and many many more...
Tarawa August 26, 2017, 8:00 pm
Iai ara car aika ana manga roko naba n tokin te namakaina aio ao ana otinako ke ni kona noraki n te namwakaina are imwina. E karako te mwaiti ma ngkana iai nanom ni kan kabaea am car ao reitaki ma nga...
Betio May 31, 2017, 4:00 pm

Popular places in Kiribati

Popular places in Kiribati: DJ Marina Kiribati - Big D Enterprises - All places